Beschrijving
agilize-nl_v1-7_blb_smallAls Agile coach is m'n belangrijkste doel om teams, individuele teamleden, Scrum Masters, Product Owners, managers en andere mogelijke stakeholders zo goed mogelijk te helpen om de Agile manier van werken te vervolmaken en mee te gaan in de cultuuromslag. Bij coaching van een of meerdere teams tegelijk geef ik de teams een krachtige steun in de rug bij het eigen maken en concreet en consequent toepassen van de Lean en Agile uitgangspunten en de diverse Agile Frameworks.
Als Scrum Master ondersteun en stimuleer ik de teams om via een toenemende mate van zelfsturendheid hun productiviteit te vergroten. Maar ook hen te 'beschermen' tegen storende invloeden van buitenaf en hen maximaal te faciliteren bij de diverse werkzaamheden.

Aanpak
Ik heb een directe manier van coachen, waarbij ik medewerkers respecteer als persoon maar tegelijkertijd ook probeer te prikkelen om nieuwe (bedrijfs)doelen te gaan zien en zich continu verder te ontwikkelen. Als teams volg ik ze nauwgezet en geef feedback over de mate van oppakken van de Agile en Lean werkwijzen. ‘Oud’ ingesleten en vaak onbewust gedrag stel ik ter discussie om daarmee ruimte te maken voor de cultuuromslag. Ik draag hierbij tips, technieken en methoden aan die de onderlinge samenwerking en verbetering in de werkwijzen blijvend stimuleren.

img_2460_rien_staand_transparentAls ervaren Agile Coach ben ik me bewust van m’n eigen voorbeeldfunctie en draag dit ook consequent naar de mensen in mijn omgeving uit. Ik creëer graag en makkelijk de stimulerende ruimte voor eenieder om zich veilig te voelen en naar voren te komen met proactieve verbetersuggesties. Dit geldt niet alleen voor de teamleden maar zeker ook voor (senior) management en alle andere stakeholders van de teams en de business.

Scrumteams
Bij bestaande of nieuw te vormen Agile Scrum-teams pas ik een combinatie van management skills toe, zoals luisteren, motiveren en observeren. Ik geef gevraagd en ongevraagd constructieve feedback op geleverde prestaties en waar het nodig is grijp ik in. Het doel hierbij is om individuen en teams te helpen groeien en om te leren gaan met de veranderende focus op het nemen van groepsverantwoordelijkheid, versterken van de onderlinge samenwerking en communicatie.

Ik draag er zorg voor dat de 3 rollen binnen Scrum zorgvuldig en consequent worden ingevuld, de diverse events op de juiste wijze worden gehouden en er voldoende aandacht wordt besteed aan zaken als de opzet van de Product Backlog en de inrichting van het Scrumbord. Deze aanpak vergroot de kans dat de Agile transformatie op een succesvolle wijze wordt uitgevoerd. Ik help de teams bij het prioriteren en structureren van de werkzaamheden en daag hen uit om iedere dag opnieuw het beste uit zichzelf te halen. Knelpunten in het proces worden inzichtelijk gemaakt gezamenlijk besproken om zo tot oplossingen te komen. (Senior) management wordt gecoacht op faciliterende kwaliteiten en Agile leiderschap.

6 Voordelen inschakelen Agile Scrum coach

  1. Begeleiden transitieproces naar Scrum
  2. Snelle implementatie Scrum
  3. Ondersteuning samenstellen Product Backlog
  4. Begrip en toepassing 'Inspect and Adapt'-principes
  5. Fysieke aanwezigheid in plaats van online-training
  6. Precieze en onafhankelijke feedback van eindgebruikers

Coachingsduur
Afhankelijk van onder meer de grootte van uw organisatie, de volwassenheid van de Agile denk- en werkwijze, de samenstelling van de teams en de aard van de te ontwikkelen producten of diensten, zullen de meeste coachingsopdrachten tussen de 2 en 6 maanden duren. Korter (vaak ad interim) is eventueel ook mogelijk, net als langer wanneer het een grote onderneming betreft en de Agile transformatie voortvarend over meerdere afdelingen en/of businessunits wordt aangepakt.

Trainingen
Vaak bij aanvang van, maar ook tijdens de coachingsperiode geef ik diverse trainingen en workshops om de theoretische kennis, de betekenis van de toegepaste begrippen en de Agile mindset te helpen versterken.
Meer hierover in Trainingen

images +31 6 5114 2148     email info@agilize.nl     linkedin linkedin.com/rienwalraven     twitter_button AgilizeNU