Wat herkent u als u kritisch naar uw organisatie kijkt?

In de dynamische zakenwereld van vandaag kan het gebeuren dat uw organisatie zich geconfronteerd ziet met de uitdaging om adequaat te reageren op de voortdurend evoluerende behoeften en eisen van uw klanten. Hierdoor kan het vermogen van uw organisatie om naadloos in te spelen op de steeds veranderende marktomstandigheden en klantverwachtingen wordt uitgedaagd. 

Een effectieve en tijdige aanpassing aan deze verschuivende trends en prioriteiten is van essentieel belang om een competitieve positie te behouden en klanttevredenheid te waarborgen.

Bij regelmatige interne medewerkerstevredenheidsonderzoeken heeft uw organisatie steeds weer geconstateerd dat de beoordelingen aanzienlijk lager zijn dan gewenst, en soms zelfs ver beneden de optimale standaard liggen. 

Het is van cruciaal belang om deze terugkerende uitdagingen serieus te nemen, aangezien een onbevredigende medewerkerstevredenheid de productiviteit, betrokkenheid en uiteindelijk het succes van uw organisatie kan beïnvloeden. 

Door deze zaken grondig aan te pakken en effectieve maatregelen te nemen, kan uw organisatie een positievere en ondersteunende werkomgeving creëren die gunstig is voor de prestaties en het welzijn van uw medewerkers. Dit zal op zijn beurt een gunstige invloed hebben op de algehele bedrijfsprestaties en het vermogen om toptalent aan te trekken en te behouden.

U heeft gemerkt dat er binnen uw organisatie ruimte is voor verbetering wat betreft de mate van motivatie en betrokkenheid die uw medewerkers laten zien. 

Een hogere mate van gemotiveerd gedrag is essentieel voor het bereiken van optimale prestaties en het behalen van gestelde doelen. Het is van belang om dit aspect serieus te nemen, omdat gemotiveerde medewerkers niet alleen productiever zijn, maar ook een positieve invloed hebben op de algehele bedrijfscultuur en sfeer. 

Door te investeren in het stimuleren van motivatie en betrokkenheid zal uw organisatie profiteren van verhoogde productiviteit, tevredenheid van medewerkers en uiteindelijk succes. Hierdoor wordt niet alleen de interne dynamiek versterkt, maar wordt ook een solide basis gelegd voor groei en concurrentievoordeel op de lange termijn.

Het valt u op dat binnen uw organisatie de verschillende afdelingen niet altijd optimaal op elkaar zijn afgestemd en er regelmatig sprake is van onvoldoende onderlinge communicatie. 

Dit gebrek aan naadloze samenwerking kan resulteren in suboptimale prestaties en het niet volledig benutten van het potentieel van uw teams. 

Het is van groot belang om deze kwesties proactief aan te pakken, aangezien een goed gecoördineerde en open communicatieve werkomgeving de sleutel is tot het behalen van optimale resultaten en het realiseren van de gestelde doelen.

Door te investeren in het bevorderen van een cultuur van samenwerking en effectieve communicatie, kan uw organisatie de efficiency verhogen, de kwaliteit van het werk verbeteren en uiteindelijk een concurrentievoordeel behalen. Dit zal niet alleen de interne werking ten goede komen, maar ook de tevredenheid van zowel medewerkers als klanten vergroten.

Het is soms pijnlijk merkbaar dat een deel van de producten of diensten die uw organisatie aanbiedt, niet voldoen aan de verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden op het gebied van kwaliteit. 

Dit is een aandachtspunt dat serieus genomen dient te worden, omdat de perceptie van kwaliteit direct van invloed is op de tevredenheid van uw klanten en het imago van uw organisatie. 
Het is van cruciaal belang om deze kwestie aan te pakken, zodat uw producten of diensten niet alleen aan de minimale eisen voldoen, maar ook een hoogwaardige ervaring bieden die de verwachtingen overtreft. 

Door te investeren in continue kwaliteitsverbeteringen en evaluatie van de productie- of dienstverleningsprocessen, kunt u de tevredenheid van klanten vergroten en het vertrouwen van belanghebbenden versterken. Dit zal niet alleen leiden tot een grotere loyaliteit van klanten, maar ook tot een positieve impact op de reputatie van uw organisatie op de lange termijn.

Uw organisatie kampt mogelijk met een uitdaging betreft het aantrekken van potentiële medewerkers. Het imago van uw organisatie als werkgever wordt door velen niet als voldoende aantrekkelijk ervaren.

Dit is een belangrijk aandachtspunt, aangezien een positieve reputatie als werkgever van invloed is op uw vermogen om talent aan te trekken en te behouden.

Het is cruciaal om dit aspect serieus te nemen en te investeren in het verbeteren van het imago van uw organisatie als werkplek. Hierdoor vergroot u niet alleen uw vermogen om talent aan te trekken, maar versterkt u ook de algehele reputatie van uw organisatie op de arbeidsmarkt. Dit zal op de lange termijn leiden tot een verbeterde concurrentiepositie en groei.

 

Herkent u inderdaad een of meer van bovenstaande situaties?

mail, message, email-1454732.jpg

Dan kan een effectieve Agile aanpak een mogelijke oplossing hiervoor zijn.

Neem hiervoor vandaag nog contact op met Agilize.

E-mail naar info@agilize.nl of bel/app naar 06 5114 2148.

Waarom kiezen voor een Agile aanpak?

Snellere aanpassing

Agile stelt bedrijven in staat om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden, klantbehoeften en concurrentie. Dit komt doordat Agile processen zijn ontworpen om flexibel te zijn en gemakkelijk te kunnen worden aangepast.

Klantgerichter

Agile benadrukt het belang van het begrijpen van de behoeften en verwachtingen van klanten. Door regelmatig feedback te verzamelen en te verwerken, kan een bedrijf producten of diensten ontwikkelen die beter aansluiten op wat klanten echt willen.

Continue verbetering

Agile moedigt een cultuur van voortdurende verbetering aan. Teams evalueren regelmatig hun processen en prestaties en zoeken naar manieren om efficiënter te werken en een hogere kwaliteit te leveren.

Hogere betrokkenheid

Agile stimuleert een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij het team. Teamleden hebben een actievere rol in het plannen, uitvoeren en evalueren van het werk, wat kan leiden tot meer tevredenheid en betere prestaties.

Snellere time-to-market

Door productontwikkeling op te splitsen in kleinere iteraties, kunnen bedrijven functies en updates sneller uitbrengen. Dit geeft hen een competitief voordeel door snel in te spelen op de behoeften van de markt. Agile werken is niet alleen een methode; het is een filosofie die bedrijven helpt om wendbaar en concurrerend te blijven. Door de voordelen van Agile te omarmen, kunnen organisaties gedijen in de snel veranderende zakelijke omgeving van vandaag.

Transparantie en communicatie

Agile frameworks bevorderen open communicatie binnen het team en met belanghebbenden buiten het team. Regelmatige vergaderingen zoals stand-ups, sprint reviews en retrospectives zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is van de voortgang en eventuele uitdagingen.

Risicobeheer

Doordat het werk in kleine iteraties wordt verdeeld, kan een bedrijf vroegtijdig problemen identificeren en aanpakken voordat ze grote gevolgen hebben.

Verhoogde tevredenheid

Klanten, gebruikers en andere belanghebbenden zien vaak waarde in de vorm van regelmatige, bruikbare updates.

Steeds meer Agile afdelingen

Naast IT wordt Agile tegenwoordig in een breed scala aan afdelingen en functiegebieden toegepast. Hier zijn enkele voorbeelden:

**Marketing:** Agile Marketing is een aanpak waarbij marketingteams flexibeler werken, sneller reageren op veranderingen in de markt en zich meer richten op klantgerichtheid.

**Productontwikkeling:** Niet alleen in softwareontwikkeling, maar ook in de ontwikkeling van fysieke producten wordt Agile steeds vaker toegepast. Teams werken iteratief en passen zich snel aan aan de behoeften van de klant.

**Projectmanagement:** Agile Projectmanagement omvat methoden om projecten flexibeler te beheren, waarbij de nadruk ligt op continue aanpassing aan veranderende omstandigheden.

**HR en Talentmanagement:** Agile HR richt zich op het creëren van een flexibel en wendbaar personeelsbestand dat snel kan reageren op de behoeften van de organisatie.

**Onderwijs en Training:** Agile wordt gebruikt in educatieve instellingen om het leerproces te verbeteren door middel van iteratieve en klantgerichte methoden.

**Klantenservice:** Agile wordt toegepast om snel en effectief te reageren op klantverzoeken en -feedback, waardoor de klanttevredenheid wordt verhoogd.

**Financiën:** Binnen financiële afdelingen kunnen Agile-methoden worden gebruikt om budgettering en financiële planning flexibeler te maken.

**Logistiek en Supply Chain Management:** Agile wordt gebruikt om de efficiëntie en wendbaarheid van logistieke processen te vergroten.

**Gezondheidszorg:** Agile wordt toegepast om de levering van zorg te verbeteren door middel van flexibele en klantgerichte benaderingen.

**Onderzoek en Ontwikkeling (R&D):** Agile wordt gebruikt om innovatieprocessen te versnellen en beter af te stemmen op de behoeften van de markt.

De toepassing van Agile verschilt per organisatie en afdeling, maar het wordt steeds breder toegepast buiten de traditionele IT-afdelingen. Het biedt een flexibele en klantgerichte aanpak die veel voordelen kan opleveren in verschillende bedrijfscontexten.

Agilize kan ook hierin voorzien. Uiteraard zijn naar wens diverse maatwerkoplossingen mogelijk.

 

Interesse?

mail, message, email-1454732.jpg

Denkt u dat de Agile werkwijze interessant zou kunnen zijn voor uw organisatie, maar twijfelt u nog over de mogelijke gevolgen en de slagingskans van een Agile transformatie?

Neem dan contact met Agilize op voor een vrijblijvend gesprek. Onder het genot van een kop koffie bespreken we de specifieke mogelijkheden en kansen van de verschillende Agile frameworks voor uw organisatie. Hieraan zijn (naast de koffie🙂) geen verdere kosten verbonden.

E-mail naar info@agilize.nl of bel/app naar 06 5114 2148.

Agilize kan u ondersteunen in de vorm van
coaching, training en/of consultancy

Agile Coaching

Het structureel eigen maken van nieuwe denk- en werkwijzen gaat helaas zelden vanzelf. Na een enthousiaste start valt men vaak na verloop van tijd weer terug naar de oude ‘veilige’ patronen. En dan zijn alle goede bedoelingen en investeringen voor niets geweest. Begeleiding in de vorm van coaching kan deze terugval voorkomen.

Aanpak

Ik heb een directe manier van coachen, waarbij ik medewerkers respecteer als persoon en tegelijkertijd ook probeer te prikkelen om nieuwe (bedrijfs)doelen te gaan zien en zich continu verder te ontwikkelen. Als teams volg ik ze nauwgezet en geef feedback over de mate van oppakken van de Agile en Lean werkwijzen. ‘Oud’ ingesleten en vaak onbewust gedrag stel ik ter discussie om daarmee ruimte te maken voor de cultuuromslag. Ik draag hierbij tips, technieken en methoden aan die de onderlinge samenwerking en verbetering in de werkwijzen blijvend stimuleren.

Voorbeeldfunctie

Als ervaren Agile Coach ben ik me bewust van m’n eigen voorbeeldfunctie en draag dit ook consequent naar de mensen in mijn omgeving uit. Ik creëer graag en makkelijk de stimulerende ruimte voor eenieder om zich veilig te voelen en naar voren te komen met proactieve verbetersuggesties. Dit geldt niet alleen voor de teamleden maar zeker ook voor (senior) management en alle andere stakeholders van de teams en de business.

Agile Training

Via trainingsessies, workshops en bootcamps wordt medewerkers eerst de actuele inzichten op Lean, Agile en Scrum-gebied bijgebracht. Hierdoor weet iedereen wat er zoal mogelijk is. Maar ook wat er van hem of haar wordt verwacht in de nieuwe setting.

Aanbod

Agilize biedt de onderstaande trainingen en workshops aan:

• Agile Awareness Workshop (algemene Agile-gerichte workshop, 4-5 uur)

• Agile Scrum Training (Scrum-gerichte training, 2 x 5 uur)

Via sessies en workshops wordt cursisten de actuele inzichten op Lean, Agile en Scrum-gebied bijgebracht. Deelnemers hoeven hiervoor geen specifieke voorkennis* te hebben. 

Bij de Agile/Scrum-trainingen wordt uiteraard ingegaan op de verschillende rollen, events en artifacts van het Scrum-framework. Ook komen de diverse backlogs, de verschillende doelen en de belangrijke plaats van planning aan bod. Vanwege de toegenomen belangstelling voor de toepassing van Agile in grote organisaties is er ook aandacht voor scalability.

*) Dit geldt niet wanneer het een specifieke maatwerktraining betreft waarbij voorkennis vereist is.

Interactief

De gegeven sessies zijn doorgaans sterk interactief waarbij er altijd voldoende ruimte is voor discussie. De opbouw van de sessies wordt doorgaans aangepast aan de doelgroep zodat iedere deelnemer de geboden informatie kan projecteren op de eigen ervaring en behoefte. Agilize ondersteunt de gedachte dat deelnemers zelf een grote bijdrage kunnen leveren aan de gezamenlijke kennis via het delen van hun eigen praktijkervaring. 

 

Agile Consultancy

Omdat bij een Agile transformatie binnen een organisatie voldoende draagvlak en relevante visie onontbeerlijk zijn, kan de coaching naar behoefte worden uitgebreid met Agile transitieconsultancy. De diverse managementlagen in uw organisatie worden tijdens de transitieperiode ondersteund en geadviseerd bij de do’s en don’ts behorende bij deze organisatieverandering en zo behoed voor mogelijke valkuilen.

Het structureel eigen maken van nieuwe denk- en werkwijzen gaat helaas zelden vanzelf. Na een enthousiaste start valt men vaak na verloop van tijd weer terug naar de oude ‘veilige’ patronen. En dan zijn alle goede bedoelingen en investeringen voor niets geweest. Begeleiding in de vorm van coaching kan deze terugval voorkomen.

Aanpak

Ik heb een directe manier van coachen, waarbij ik medewerkers respecteer als persoon en tegelijkertijd ook probeer te prikkelen om nieuwe (bedrijfs)doelen te gaan zien en zich continu verder te ontwikkelen. Als teams volg ik ze nauwgezet en geef feedback over de mate van oppakken van de Agile en Lean werkwijzen. ‘Oud’ ingesleten en vaak onbewust gedrag stel ik ter discussie om daarmee ruimte te maken voor de cultuuromslag. Ik draag hierbij tips, technieken en methoden aan die de onderlinge samenwerking en verbetering in de werkwijzen blijvend stimuleren.

Voorbeeldfunctie

Als ervaren Agile Coach ben ik me bewust van m’n eigen voorbeeldfunctie en draag dit ook consequent naar de mensen in mijn omgeving uit. Ik creëer graag en makkelijk de stimulerende ruimte voor eenieder om zich veilig te voelen en naar voren te komen met proactieve verbetersuggesties. Dit geldt niet alleen voor de teamleden maar zeker ook voor (senior) management en alle andere stakeholders van de teams en de business.

Via trainingsessies, workshops en bootcamps wordt medewerkers eerst de actuele inzichten op Lean, Agile en Scrum-gebied bijgebracht. Hierdoor weet iedereen wat er zoal mogelijk is. Maar ook wat er van hem of haar wordt verwacht in de nieuwe setting.

Aanbod

Agilize biedt de onderstaande trainingen en workshops aan:

• Agile Awareness Workshop (algemene Agile-gerichte workshop, 4-5 uur)

• Agile Scrum Training (Scrum-gerichte training, 2 x 5 uur)

Via sessies en workshops wordt cursisten de actuele inzichten op Lean, Agile en Scrum-gebied bijgebracht. Deelnemers hoeven hiervoor geen specifieke voorkennis* te hebben. 

Bij de Agile/Scrum-trainingen wordt uiteraard ingegaan op de verschillende rollen, events en artifacts van het Scrum-framework. Ook komen de diverse backlogs, de verschillende doelen en de belangrijke plaats van planning aan bod. Vanwege de toegenomen belangstelling voor de toepassing van Agile in grote organisaties is er ook aandacht voor scalability.

*) Dit geldt niet wanneer het een specifieke maatwerktraining betreft waarbij voorkennis vereist is.

Interactief

De gegeven sessies zijn doorgaans sterk interactief waarbij er altijd voldoende ruimte is voor discussie. De opbouw van de sessies wordt doorgaans aangepast aan de doelgroep zodat iedere deelnemer de geboden informatie kan projecteren op de eigen ervaring en behoefte. Agilize ondersteunt de gedachte dat deelnemers zelf een grote bijdrage kunnen leveren aan de gezamenlijke kennis via het delen van hun eigen praktijkervaring. 

Omdat bij een Agile transformatie binnen een organisatie voldoende draagvlak en relevante visie onontbeerlijk zijn, kan de coaching naar behoefte worden uitgebreid met Agile transitieconsultancy. De diverse managementlagen in uw organisatie worden tijdens de transitieperiode ondersteund en geadviseerd bij de do’s en don’ts behorende bij deze organisatieverandering en zo behoed voor mogelijke valkuilen.

Wie of wat is Agilize?

agilize /əˈdʒɪlaɪz/ (UK/US, ficticious verb): to make (more) agile

Agilize’s missie: Door effectief toepassen van Agile denk- en werkwijzen organisaties beter in staat stellen hun bedrijfsdoelen te bereiken en medewerkers gelukkiger te maken.

Agilize is Rien Walraven. Al sinds jaren enthousiaste agilist. Gedreven in kennis en ervaring opdoen van alles Agile en minstens zo gedreven in het uitdragen hiervan naar teams, managers, directie, collega’s en andere geïnteresseerden binnen en buiten de ICT.

Door het hebben mogen trainen en coachen van 30+ teams bij onder meer KPN, KVK, CBS, en Business Lease naar Agile denk- en werkwijzen ken ik inmiddels de nodige ins en outs van deze transformatie uit de praktijk.

Profiel

Opdrachtgevers en collega’s omschrijven mij onder meer als positief, direct, integer, analytisch, doortastend, deskundig en constructief samenwerkend. Betitelingen die prima passen bij de wijze waarop ik mezelf als professional wil profileren. En die wat mij betreft ook horen bij mijn rol als trainer, coach en consultant.

Als overige sterke kanten van mezelf noem ik graag mijn open communiceren, mijn overtuigingskracht en het kunnen enthousiasmeren van medewerkers en cursisten. Ik weet me een nieuwe omgeving snel eigen te maken, bezit de nodige organisatiesensitiviteit en ben een gesprekspartner op alle niveaus.

Verder ben ik een liefhebber, verzamelaar en restaurateur van bijzondere klassieke auto’s, een actieve moestuinier volgens de permacultuurmethode en zelfbouwer van computers, netwerken en home-automation oplossingen.

Kennis en ervaring

Door het hebben mogen trainen en coachen van 30+ teams naar een Lean en Agile denk- en werkwijze, heb ik inmiddels een breed scala aan kennis en ervaring opgedaan. Hierdoor ben ik in staat de uitdagingen waarvoor organisaties staan in hun Agile transitie te kunnen pareren en het transitieproces in goede banen te leiden.

Doordat ik eerder jarenlang in hoedanigheden als softwareontwikkelaar, helpdeskmedewerker, teamleider, projectleider en informatieanalist in diverse branches heb gewerkt, heb ik diverse kanten van het bedrijfsleven uitgebreid van binnenuit mogen ervaren. De inzichten hieruit vormen, aangevuld met relevante informatie uit trainingen, literatuur en discussiegroepen, de basis van de expertise die ik toepas bij mijn werkzaamheden als coach en trainer. Ik geef al meer dan 20 jaar trainingen en ben gecertificeerd Professional Scrum Master I en II, Professional Scrum Product Owner I, LeSS Certified Practitioner en Kanban System Design – KMP I.

Daarnaast heb ik trainingen gevolgd bij 5ST3PS (Lean Back Belt), Strategisch Coachen Groep (Strategisch Coachen), Management 3.0 (Management 3.0 Foundation Workshop) en S3 (Sociocracy 3.0 Practitioner).

11+

Jaren ervaring

30+

Gecoachte teams

15+

Tevreden opdrachtgevers

8+

Relevante certificeringen

Nieuwsgierig geworden?

mail, message, email-1454732.jpg
Spreekt bovenstaande u aan en wilt u graag meer informatie over wat Agilize voor u kan betekenen? Neem dan contact op via e-mail naar info@agilize.nl of bel/app naar 06 5114 2148.
Scroll naar boven