Agilize heeft als missie het meer Agile maken van organisaties en deze hiermee in staat te stellen op een nog adequatere wijze bedrijfsdoelen te bereiken in dynamische omgevingen


Wat kan Agilize voor u betekenen?

  • Halen uw teams maar zelden hun deadlines?
  • Overweegt u om Agile, Scrum en/of Lean in te voeren bij uw teams?
  • Mist u focus bij uw medewerkers op gebieden als servicegerichtheid en kwaliteit?
  • Kan uw organisatie de continu veranderende wensen en eisen van uw klanten maar met moeite volgen?
  • Werken uw afdelingen te weinig samen en communiceren ze onderling onvoldoende?
  • Verloopt de huidige uitrol en adaptatie van Scrum niet effectief genoeg?

Kunt u een van bovenstaande vragen positief beantwoorden? Bij Agilize kunt terecht voor oplossingen voor al deze situaties in de vorm van Agile coaching, training en consultancy.

Waarom Agile?
Agile stelt uw organisatie in staat om te gaan met voortdurende verandering. Zelforganiserende teams bieden klanten continu waardevolle producten en diensten. Werkzaamheden worden gedaan op een iteratieve wijze met een voortdurende interactie met gebruikers. Teams en afdelingen werken met een gemeenschappelijk cadans op een gecoördineerde wijze samen aan grote complexe uitdagingen.

Op de juiste manier gedaan kan Agile zorgen voor teams die waarde genereren voor zowel de organisatie als de klant. Alle werkzaamheden, communicatie en informatie stromen op een soepele en geïntegreerde manier door het bedrijf. Het resultaat: lagere kosten en grote schaalvoordelen.

Waarom trainen en coachen?
Het structureel eigen maken van nieuwe denk- en werkwijzen gaat zelden vanzelf. Na een enthousiaste start valt men in korte tijd weer terug naar de oude 'veilige' patronen. En zijn alle goede bedoelingen en investeringen voor niets geweest. Begeleiding in de vorm van training en coaching kan deze terugval voorkomen.

Via trainingsessies, workshops en bootcamps wordt medewerkers eerst de actuele inzichten op Lean, Agile en Scrum-gebied bijgebracht. Hierdoor weet iedereen wat er zoal mogelijk is. Maar ook wat er van hem of haar wordt verwacht in de nieuwe setting. Vervolgens worden de teams actief gecoacht bij het daadwerkelijk toepassen van het geleerde.

Zo zorgt de coach er bijvoorbeeld voor dat de rollen binnen Scrum zorgvuldig en consequent worden ingevuld en de diverse events op de juiste wijze worden gehouden. Dat er voldoende aandacht wordt besteed aan zaken als het opzetten en beheren van de Product Backlog en de inrichting van het Scrumbord.

Kortom alles dat bijdraagt aan het zo snel en effectief mogelijk zelforganiserend maken van teams. En daarmee aan het overbodig maken van de coach. Minder is meer. Ook hier.

Meer over coaching en trainingen.

Agile transitieconsultancy
Omdat bij een Agile transformatie binnen een organisatie voldoende draagvlak en relevante visie onontbeerlijk zijn, kan de coaching naar behoefte worden uitgebreid met Agile transitieconsultancy. De diverse managementlagen in uw organisatie worden tijdens de transitieperiode ondersteund en geadviseerd bij de do’s en don’ts behorende bij deze organisatieverandering en zo behoed voor mogelijke valkuilen.

Steeds meer Agile afdelingen
Vaak zijn vragen voor ondersteuning bij de organisatieverandering afkomstig van de softwareontwikkelingafdeling. Agile en Scrum zijn natuurlijk vanuit deze hoek ontstaan en worden hier ook nog het meest toegepast. Nog wel. Want ook aanpalende IT-gebieden als applicatie- en systeembeheer en niet-IT-gerelateerde afdelingen als Sales, Marketing en HR kunnen veel voordeel hebben bij het toepassen van Agile werkwijzen. Juist vanuit deze hoek is dan ook een steeds sterker toenemende vraag zichtbaar naar ondersteuning.

Agilize kan ook hierin voorzien. Uiteraard zijn naar wens diverse maatwerkoplossingen mogelijk.

Wie is Agilize?
Agilize is Rien Walraven. Al sinds jaren enthousiaste agilist. Gedreven in kennis en ervaring opdoen van alles Agile en minstens zo gedreven in het uitdragen hiervan naar teams, managers, directie, collega's en andere geïnteresseerden binnen en buiten de ICT.

Door het hebben mogen trainen en coachen van 30+ teams naar een Agile denk- en werkwijze ken ik inmiddels de nodige ins en outs van deze transformatie uit de praktijk.

Meer over Agilize en Rien Walraven.


Interesse?

Denkt u dat de Agile werkwijze interessant zou kunnen zijn voor uw organisatie, maar twijfelt u nog over de mogelijke gevolgen en de slagingskans van een Agile transformatie? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek. Onder het genot van een kop koffie bespreken we de specifieke mogelijkheden en kansen van Agile, Scrum, Lean en/of Kanban voor uw organisatie.
Hieraan zijn (naast de koffie) geen verdere kosten verbonden. 🙂

images +31 6 5114 2148     email r.walraven@agilize.nl     linkedin linkedin.com/rienwalraven     twitter_button AgilizeNU